Förändringsledning

Förändringsledning

Vi ger er kunskap och kraft att genomföra förändringar

 • Vi hjälper er att tydliggöra strategi, målbild och mål för att lyckas med förändringen. Vi stöttar med hur ni kan engagera medarbetarna i förändringsarbetet – med målet att kunderna ska märka skillnad.

 • Förändringsledning handlar både om att leda sig själv i förändring och att kunna leda andra i förändring. Det är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge.

 • Vi jobbar med chefer som behöver utveckla sitt ledarskap inför eller mitt i en större förändring. Vi kan även projektleda eller stötta er i rollen som förändringsledare.

Så arbetar vi på LOVA Change med förändring:

 • Framgångsrik förändring är 5 procent strategi och 95 procent genomförande.

 • Vi fokuserar dels på att hjälpa varje medarbetare att förstå vart organisationen är på väg, dels att få alla att agera i den riktningen. Alltid med ett utifrån och in-perspektiv, dvs. utifrån kundernas upplevelse.

 • Vi arbetar med flera olika förändringsmodeller.

För vem?

Stor eller liten organisation spelar ingen roll. Vi stärker upp med förändringsledare eller projektledare i såväl större som mindre förändringsarbeten eller projekt.

Exempel på förändringar och projekt

 • Implementera och konkretisera ny strategi och målbild
 • Omsätta nya krav på verksamheten i konkret handling
 • Förbereda organisationen inför leverans i nya avtal med kunder eller uppdragsgivare
 • Implementera nya kund- eller medarbetarmätningar
 • Förändringsledningsstöd till projektledare i större projekt
  – hur får vi med oss alla ledare och medarbetare