Utbildning

Skräddarsytt för att arbeta mer kundorienterat

Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling inom kundupplevelse och ledarskap med ambitionen att hjälpa individer och organisationer att förbättra sin förmåga att arbeta kundorienterat. Vi erbjuder öppna och företagsinterna program och utbildningar som syftar till att hjälpa dig och din organisation att utvecklas och växa. Vi vill bidra med energi och inspiration som stimulerar till verksamhetsnära lärande.

Så arbetar vi med lärande:

Vi tar utgångspunkt i såväl forskningsbaserad som erfarenhetsbaserad kunskap och utgår alltid från organisationens och deltagarnas unika utmaningar. På LOVA Change varvar vi teori med erfarenhetsutbyte med andra, samt lärande i den egna vardagen.

För vem?

Vi genomför kortare och längre utbildningar för såväl ledningsgrupper, ledare och medarbetare.

Exempel på utbildningsinsatser

Workshops eller mindre utbildningsinsatser
  • Team
  • Projektgrupp
  • Hela organisationen
Kundupplevelse-akademier
Ledarutvecklingsprogram
Ledningsgruppsutveckling
Förändringsledning

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40