Rådgivning

Vi hjälper, utmanar och arbetar tillsammans med er

 • Vi förser er med en tydlig väg till goda kundupplevelser och varaktig förändring genom att koppla ihop strategi, struktur och kultur.
 • Vi hjälper er att utveckla kundupplevelse, medarbetarengagemang och ledarskap för att nå era affärsmässiga mål.
 • Vi utmanar er gå från planer till att göra i vardagen.
 • Vi arbetar tillsammans med er för att hitta och genomföra de bästa lösningarna.

Hur vi arbetar med rådgivning:

Ta hjälp av LOVA Change för stöd och coachning i att bygga en kundorienterad och förändringsbenägen kultur.

Målet är att ni själva ska kunna driva och genomföra era förändringar.

För vem?

 • Ledare i ledningsgrupper
 • Företagsledare
 • HR-chefer/partners
 • Kompetensutvecklingschefer
 • Customer Experience-ansvarig
 • Projektledare
 • Förändringsledare

Exempel på frågeställningar

 • Hur gör vi vår strategi och målbild tydlig och konkret för medarbetarna?
 • Hur får vi med oss medarbetarna i förändringsarbetet?
 • Hur bygger vi upp ett specifikt utbildningsprogram?
 • Hur ökar vi förståelsen för kundens upplevelse i organisationen?
 • Hur sätter vi upp ett kundupplevelseprogram?
 • Hur får vi en mer kundorienterad kultur?