Ledarskap + medarbetarskap = kundupplevelse

För att kunna erbjuda en riktigt bra kundupplevelse finns det, enligt våra erfarenheter, en enskild faktor som trumfar de övriga: ett nära och aktivt ledarskap. Kundens upplevelse kräver 100 procent support och prioritering av organisationens chefer. Värdet av att koppla samman alla medarbetares engagemang med ledarskapet är enormt, och ändå är det väldigt få som […]