Förändringsarbete – så lyckas ni

Daniel Ek på Spotify har sagt att entreprenörskap är 5 procent idé och 95 procent genomförande. Han lär sedan ha korrigerat detta till 3 procent strategi eller idé och 97 procent genomförande. Vi kan inte annat än att hålla med. Mycket kraft läggs på analys, planering, idéer, innovation. Tyvärr inte lika mycket tid på genomförande […]