Förändringsarbete – så lyckas ni

Daniel Ek på Spotify har sagt att entreprenörskap är 5 procent idé och 95 procent genomförande. Han lär sedan ha korrigerat detta till 3 procent strategi eller idé och 97 procent genomförande.

Vi kan inte annat än att hålla med. Mycket kraft läggs på analys, planering, idéer, innovation. Tyvärr inte lika mycket tid på genomförande och implementering. Det här vill vi ändra på! Vi vill stötta företag och organisationer att få med sig medarbetarna, involvera, hjälpa ledarna att kommunicera, följa upp på ett nytt sätt, lägga fokus på rätt saker. Och inte minst att välkomna motståndet.

LOVA Change – vi LOVAr förändring!

Vi är de första att säga: det är svårt att driva förändringsarbete! Och självklart kan en förändring misslyckas av flera skäl. Analysen, idén, planen kan vara dålig. Timingen kan vara fel. Omvärldsfaktorer som Covid-19, krig, inflation ställer planer på ända.

Men: om vi fokuserar på det vi faktiskt kan påverka så skulle vi vilja uppmuntra och inspirera fler att lägga mycket mer fokus på genomförande och implementering. Då LOVAr vi att fler förändringsinitiativ kommer att lyckas.

Tips för att lyckas med förändringsarbetet

Utgå från kundernas behov och beteende. En varaktig förändring som gör skillnad måste i första hand utgå från kunderna.

Involvera medarbetarna tidigt. Det är inte samma sak som att göra exakt som medarbetarna säger – men nyttja den samlade kompetensen som finns i er organisation. Inte minst hos de medarbetare och ledare som arbetar närmast kund. De är ofta tidigt ute när det gäller att uppmärksamma symtom på förändrade behov och beteenden – eller problem för den delen.

Välkomna motståndet. Ju mer vi som människor förstår VARFÖR en förändring måste ske och vad förändringen INNEBÄR, desto mer accepterande och förändringsbenägna blir vi.

Förändring är en kommunikationsprocess – stötta ledare och nyckelpersoner att kommunicera. Helst innan alla strategier och planer är färdiga.

Allt måste inte vara färdigtänkt innan ni börjar. Våga ta de första stegen och anpassa efter vägen.

Avsätt tid för ledare att arbeta med förändringen. Det är vanligt att ledningsresurser används i planeringsprocessen men mindre i genomförandet. Säkra att det finns ork, tid och kraft att vara närvarande i verksamheten, visa intresse, lyfta goda exempel och vara en förebild. Det är nu ledarna måste visa vägen!

Det är i vardagen det händer.

Gör förändringen konkret – på organisationsnivå, avdelningsnivå och individnivå. När ledningen har kommunicerat riktningen måste medarbetarna också få höra konkret information om sitt eget jobb – från sin egen chef. Låt oss utveckla detta:

I samband med ett förändringsarbete måste alla ledare kunna besvara tre frågor:

Varför behövs förändringen?

Beskriv de bakomliggande orsakerna till att företaget eller just din avdelning behöver genomföra förändringen. Handlar det om besparingar, krav på ökad effektivitet, miljöanpassningar, eller försämrad kundnöjdhet? Finns det andra orsaker?

Vad innebär förändringen?

Förklara hur ni kommer att arbeta när ni genomfört förändringen. Hur ser målet ut? Hur kommer ni att arbeta ni när målet är uppnått? Vad kan varje medarbetare förvänta sig av framtiden på sin arbetsplats?

Vad innebär förändringen för mig?

Hur kommer det att påverka var och en? Vad förväntas av dina medarbetare för att de planerade förändringarna ska lyckas?

Hjälp med förändringsarbetet

Vi på LOVA Change hjälper er med förändringsarbetet. Vart ska ni, var är ni idag, vad behöver göras och hur fortsätter ni framåt? Vi finns med under hela processen tillsammans med er och ger stöd. Men var beredd på att vi även kommer att utmana er!
MER INSPIRATION

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40