Ledarskap + medarbetarskap = kundupplevelse

För att kunna erbjuda en riktigt bra kundupplevelse finns det, enligt våra erfarenheter, en enskild faktor som trumfar de övriga: ett nära och aktivt ledarskap. Kundens upplevelse kräver 100 procent support och prioritering av organisationens chefer. Värdet av att koppla samman alla medarbetares engagemang med ledarskapet är enormt, och ändå är det väldigt få som […]

Att koppla teori till praktik för ett bättre ledarskap

Hur gör man för att koppla ihop teori med praktik i ett ledarprogram? Vi har nyligen haft förmånen att projektleda ett ambitiöst ledarprogram hos en nordisk omsorgsaktör. Målet? Ett bättre ledarskap, för att skapa nytta för boende, anhöriga och uppdragsgivare. Programmet bestod av två delar; dels akademiska studier på masternivå och dels träning av det […]

Tvärfunktionellt lärande funkar i praktiken – men vad säger forskningen?

Vi har gång efter gång upplevt magin som uppstår när olika professioner och roller samlas för att tillsammans lära hur de kan bli bättre för sina kunder. Men på vägen dit kan det finnas utmaningar. Ett intressant exempel är ett bostadsutvecklingsföretag. Där spänner kundernas resa över många år – från markanvisning och projektering till inflyttning […]

Främja lärande i arbetet – två praktiska exempel och en förklaring från forskningen

I vårt arbete med att hjälpa andra till bättre kundmöten jobbar vi i många olika branscher, som fastighetsmäklande, dagligvaruhandel, bostadsutveckling, skogsindustri, vård och omsorg. I det här caset hade turen kommit till ett företag inom kollektivtrafiken. Vårt uppdrag: Främja lärandet för företagets bussförare. Här kommer exempel på två konkreta insatser vi genomförde: Forum i stället […]