Att koppla teori till praktik för ett bättre ledarskap

Hur gör man för att koppla ihop teori med praktik i ett ledarprogram? Vi har nyligen haft förmånen att projektleda ett ambitiöst ledarprogram hos en nordisk omsorgsaktör. Målet? Ett bättre ledarskap, för att skapa nytta för boende, anhöriga och uppdragsgivare.

Programmet bestod av två delar; dels akademiska studier på masternivå och dels träning av det praktiska ledarskapet genom erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Det här upplägget har gjort det enkelt för deltagarna att använda lärdomarna i direkt i den egna vardagen.

Ingvild Kristiansen, administrativ direktör på Stendi, säger:

– Våra avdelningschefer är nyckeln till att kunna implementera våra värderingar och de står för mycket av kulturen i organisationen, något vi i ledningen måste vara uppmärksamma på. Jag ser också nyttan av att det här ledarprogrammet ger 15 högskolepoäng, både i form av motivation till att genomföra programmet för den enskilda ledaren, men också nyttan av det för Stendi, i form av ökat fokus på ledarkompetens hos våra ledare.

 

Teori eller praktik – vad smäller högst?

Vi frågar Viktoria Rubin på Stockholms universitet: Vilken betydelse har ledarskapsteorier i den praktiska tillämpningen för att nå ett bättre ledarskap? Klarar man sig lika bra med att utveckla sitt ledarskap i praktiken?

– Jag skulle vilja lyfta fram tre aspekter:

   • För det första, ledarskap är ju ett brett begrepp som på olika sätt handlar om att påverka andra till att förstå vad som behöver göras och på vilket sätt. Det här pågår ju hela tiden överallt och det finns såklart många ledare som gör det här på ett framgångsrikt sätt utan att ha läst en enda ledarskapsbok.
   • Finns däremot ambitionen att utveckla sitt ledarskap är teorier användbara på så vis att de hjälper oss att förstå vårt eget och andras beteende. Men man ska inte ha övertro på att kunskap om ledarskapsmodeller automatiskt leder till bättre ledarskap. Det finns ju ett överflöd av ledarskapsteorier och vetenskapliga studier och det kan vara ganska svårt att förstå vad som ligger bakom de slutsatser som presenteras. Därför är det en väldigt god idé att faktiskt gå en seriös kurs där man får hjälp att sortera i begreppen.
  • En tredje aspekt rör användningen av teorierna i praktiken. Här krävs rätt mycket arbete i form av handling och reflektion. Att systematisera reflektionen tillsammans med kollegor, som ni gjorde i Stendis ledarskapsprogram, är ett jättebra sätt att jobba med transfer från teori till praktik. Man behöver få pröva sig fram, reflektera över sina erfarenheter och prova på nytt. Det är så lärande sker: i en cirkelrörelse mellan praktik, reflektion och teori.

  Viktoria Rubin om tvärfunktionellt lärande

  MER INSPIRATION

  Besöksadress

  LOVA Change AB
  Virkesvägen 10
  120 30 Stockholm
  SWEDEN
   
  ©LOVA Change AB

  Kontakta

  LOTTA BJURHULT

  070-198 11 24 

  EVA VIRVING

  070-305 78 40