Främja lärande i arbetet – två praktiska exempel och en förklaring från forskningen

I vårt arbete med att hjälpa andra till bättre kundmöten jobbar vi i många olika branscher, som fastighetsmäklande, dagligvaruhandel, bostadsutveckling, skogsindustri, vård och omsorg. I det här caset hade turen kommit till ett företag inom kollektivtrafiken. Vårt uppdrag: Främja lärandet för företagets bussförare. Här kommer exempel på två konkreta insatser vi genomförde:

Forum i stället för monolog

En utmaning med jobbet som bussförare är att det finns extremt få tillfällen att samlas och prata med kollegorna och sin chef. Därför är arbetsplatsträffarna viktiga. När vi kom dit bestod träffarna av några timmars instruktion och monolog från chefen. För att få ut maximalt av mötestiden hjälpte vi till att bygga om arbetsplatsträffarna till ett forum där förarna fick ha dialog och dela kunskap med varandra, utifrån sina konkreta utmaningar i vardagen. På så vis blev innehållet mer relevant och många medarbetare växte i sina roller. De fick synas, ta ansvar och bidra med kunskap och problemlösning. Chefernas uppgift blev istället att lyssna och facilitera dialogen. Som en bonus kände sig cheferna mer avlastade. En win-win-situation, helt enkelt!

 

Gå från “lära ut” till “lära in”

En annan insats bestod av att utveckla förarutbildningen från ett fokus på att ”lära ut” till att ”lära in”, det vill säga anpassa momenten till deltagarnas lärande och inte till instruktörernas enskilda kunskap. Det ledde till att instruktörerna jobbade mer i team med en gemensam målbild; den kompetenta föraren. Rent konkret flyttades utbildningen från 100 procent klassrum till att innefatta enskilda förberedelser, hemuppgifter och inte minst praktiska moment i en utbildningsbuss. Resultatet? Mer kompetenta förare, med större fokus på kundupplevelsen. Utbildningen kunde dessutom förkortas.  

 

Lärande i arbetslivet

Vad finns det för stöd i forskningen för den här typerna av lärinsatser? Vi frågade Viktoria Rubin, doktorand på Stockholms universitet, som forskar om lärande i arbetslivet:

– I fallet med utbildningen finns det ett färdigt innehåll som ska förmedlas genom inlärning. Lösningen är alltså tydlig definierad och det önskvärda beteendet mer styrt.

Lär dig mer om tvärfunktionellt lärande

MER INSPIRATION

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40