Förändringsarbete – så lyckas ni

Daniel Ek på Spotify har sagt att entreprenörskap är 5 procent idé och 95 procent genomförande. Han lär sedan ha korrigerat detta till 3 procent strategi eller idé och 97 procent genomförande. Vi kan inte annat än att hålla med. Mycket kraft läggs på analys, planering, idéer, innovation. Tyvärr inte lika mycket tid på genomförande […]

Hur blir man kompetent över sin egen förmåga?

Om vikten av kompetensbärande relationer för att förbättra kundupplevelsen Kompetensbärande relationer bidrar till en bättre kundupplevelse Att bygga en riktigt bra kundupplevelse är inte en one man-show. Det vet de flesta. Samtidigt ser vi ett allt mer komplext arbetsliv där många är frustrerade över att man ”jobbar i silos” och att samarbetet över gränserna är […]

Vad är värdet av konsulthjälp? Del II – vi frågade våra kunder.

När Vy Buss AB vann upphandlingen av kollektivtrafiken i Jönköping valde de att ta in LOVA Change AB för att hjälpa den lokala ledningsgruppen att ta fram upplägg och innehåll för en viktig utbildningsinsats. Avtalet mellan Vy Buss och Jönköpings Länstrafik bygger på nöjda resenärer och Vy Buss får bonus för att leverera en bra […]

Varför ska vi ta in konsulter?

Att ta in konsulthjälp kan göras av flera skäl; man söker expertkunskap, projektledning och/eller avlastning. Men vad är värdet av att anlita någon som gjort samma sak förut? Man vill väl inte ha en kopia av någon annans lösning? >Att ta in konsulthjälp kan göras av flera skäl; man söker expertkunskap, projektledning och/eller avlastning. Men […]

Ledarskap + medarbetarskap = kundupplevelse

För att kunna erbjuda en riktigt bra kundupplevelse finns det, enligt våra erfarenheter, en enskild faktor som trumfar de övriga: ett nära och aktivt ledarskap. Kundens upplevelse kräver 100 procent support och prioritering av organisationens chefer. Värdet av att koppla samman alla medarbetares engagemang med ledarskapet är enormt, och ändå är det väldigt få som […]