Vad är värdet av konsulthjälp? Del II – vi frågade våra kunder.

När Vy Buss AB vann upphandlingen av kollektivtrafiken i Jönköping valde de att ta in LOVA Change AB för att hjälpa den lokala ledningsgruppen att ta fram upplägg och innehåll för en viktig utbildningsinsats. Avtalet mellan Vy Buss och Jönköpings Länstrafik bygger på nöjda resenärer och Vy Buss får bonus för att leverera en bra kundupplevelse. Trafiken har utökats och en helt ny depå med nya eldrivna bussar ger nya förutsättningar för medarbetare och ledare.

Varför ta in konsulter?

Varför valde Vy Buss att ta in konsulthjälp i detta skede och vad har värdet varit? Vi frågade Jessica Utbult, affärsutvecklingschef, Rikard Stenbäcken, direktör för Upphandlad Trafik samt Stefan Lövgren, affärschef Jönköping.

 

Varför valde ni att ta in konsulthjälp, i stället för att göra det själva?

Rikard: Vi insåg att vi behövde en skarpare katalysator för att få igång förändringsresan vi ville påbörja.

Stefan: Vid stora utmaningar med organisation och ledarskap behövs erfarenhet av att hitta rätt nivå och nycklar till att låsa upp de låsningar som eventuellt finns.

Jessica: Genom att ta in konsulthjälp får vi in expertkompetens och ett utifrånperspektiv. Vi avsätter dessutom tid att arbeta med frågor som är viktiga men som annars lätt försvinner i vardagen.

Hur väl anpassat är upplägget och innehåll efter just ert behov?

Rikard: Tack vare lyhördheten, analysjobbet och det höga engagemanget från samtliga inblandade parter så har man fått fram ett mycket bra material och arbetssätt väl anpassat efter våra behov.

Jessica: Både upplägg och innehåll är helt och hållet skräddarsytt. Det anpassas dessutom ständigt utifrån deltagarnas utveckling och vad som händer i organisationen.  


Hur viktigt var expertkunskap och erfarenhet från liknande uppdrag i valet av hjälp? Och varför valde ni just LOVA Change?

Rikard: Problematiken och busstrafikens utmaningar är komplexa och svåra att sätta sig in i. Nyckeln till att detta samarbete var därför att LOVA Change hade erfarenheten från liknande uppdrag.

Jessica: Jag har tidigare arbetat med Eva och Lotta och har väldigt god erfarenhet av dem. De är experter inom sitt område och inspirerande workshopledare. Men framför allt är de väldigt måna om att skapa förändring och efterlämna inte bara ett gott resultat, utan också en ökad kompetens och förmåga att arbeta vidare själva. Lova Change kommer inte bara in och gör en inspirationsföreläsning. De ser också till att vi själva kommer till insikt och får verktyg att göra jobbet som krävs.

På vilket sätt har kompetens överförts till er egen organisation?

Jessica: Projektet är en mix av direkt och indirekt kunskapsöverföring. Det består dels av en utveckling av ledare och teambuilding av en ny ledningsgrupp där alla ska förstå sitt uppdrag, för att också att kunna sprida det vidare till resten av organisationen. Det består också av framtagande av ett upplägg och material till en stor utbildningsinsats.  Hela projektet i sig ger oss dessutom ett bra underlag att kunna sprida hela arbetet till andra delar av organisationen.

Stefan: Vi strävar efter att vara det bolag som verkligen tar ”det goda värdskapet” på största allvar. Här upplever vi att tillsammans med LOVA Change har vi tagit ytterligare ett steg i rätt riktning för att nå vår vision, bl a med det skräddarsydda utbildningsmaterialet.

Avslutningsvis – kan ni rekommendera LOVA Change?

Rikard, Jessica och Stefan: Vi kan varmt rekommendera alla att anlita LOVA Change. Kanske inte direkta konkurrenter till oss (skratt), men absolut till bolag i andra branscher. Förutom att de gör ett fantastiskt jobb som verkligen gör skillnad så är de också väldigt roliga att arbeta med. Det känns tryggt att ha dem med på resan.  

Läs mer om värdet av konsulthjälp

MER INSPIRATION

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40