Att koppla teori till praktik för ett bättre ledarskap

Hur gör man för att koppla ihop teori med praktik i ett ledarprogram? Vi har nyligen haft förmånen att projektleda ett ambitiöst ledarprogram hos en nordisk omsorgsaktör. Målet? Ett bättre ledarskap, för att skapa nytta för boende, anhöriga och uppdragsgivare. Programmet bestod av två delar; dels akademiska studier på masternivå och dels träning av det […]

Främja lärande i arbetet – två praktiska exempel och en förklaring från forskningen

I vårt arbete med att hjälpa andra till bättre kundmöten jobbar vi i många olika branscher, som fastighetsmäklande, dagligvaruhandel, bostadsutveckling, skogsindustri, vård och omsorg. I det här caset hade turen kommit till ett företag inom kollektivtrafiken. Vårt uppdrag: Främja lärandet för företagets bussförare. Här kommer exempel på två konkreta insatser vi genomförde: Forum i stället […]

5 steg för att komma igång med ett kontinuerligt lärande

I våra uppdrag att hjälpa företag att utveckla sin kundupplevelse, är medarbetarnas lärande en avgörande komponent för att nå framgång. Det är både svårt och lätt på samma gång. Det här ser vi som de viktigaste utgångspunkterna: 1. Det viktigaste lärandet sker i vardagen Vår erfarenhet är att nyttan av att lära i vardagen är […]