5 steg för att komma igång med ett kontinuerligt lärande

I våra uppdrag att hjälpa företag att utveckla sin kundupplevelse, är medarbetarnas lärande en avgörande komponent för att nå framgång. Det är både svårt och lätt på samma gång. Det här ser vi som de viktigaste utgångspunkterna:

1. Det viktigaste lärandet sker i vardagen

Vår erfarenhet är att nyttan av att lära i vardagen är det som gör hela skillnaden. Det är faktiskt en ganska liten del av allt lärande som sker på kurser av olika slag. Den klassiska formeln ”70-20-10” säger att 70 % av att allt lärande sker genom det egna vardagliga arbetet, 20 % genom sociala aktiviteter och endast 10 % från formell utbildning.

Men det här är ingen trollformel. Det är ett tankesätt som hjälper oss att inte fastna i synen på lärande som en separat aktivitet åtskild från det vanliga jobbet.

2. Gå inte över ån efter vatten

Många gånger är inte problemet brist på information i företaget, det är snarare hur informationen används och hur alla får tillgång till den. Genom att få bättre koll på vem som kan vad och vad som pågår på andra avdelningar, minskar risken för dubbelarbete. Det blir även mycket enklare att nyttja den kunskap som redan finns internt.

Forskning visar att ju fler kontakter vi har med personer som kan annat än oss själva, desto mer ökar vi vår egen kompetens. Så ta tillvara på varandras kunnande!

3. Lärande kräver mer attityd än tänkande

Vår förmåga att testa oss fram i vardagen och lära av våra egna slutsatser baseras först och främst på att vi vågar testa nytt och tänka annorlunda. Att känna sig trygg med sina kollegor är därför avgörande. Vi behöver veta att nya idéer uppskattas och att det är okej att misslyckas.

Problemet är sällan att medarbetarna inte är tillräckligt smarta. De flesta behöver bara bli mindre rädda.

4. Lärandet ska vara kopplat till en arbetsuppgift, ett mål eller ett problem

Vardagslärande bygger på att vi lär genom egna och andras erfarenheter. För att ska kunna hänga upp ny information på något, behöver vi ha tydliga uppgifter och mål att sträva mot. Att lära sig något ”för att det kanske kan vara bra att ha sen” är sällan särskilt produktivt.  Vi behöver direkt kunna använda det vi lärt oss, och medan vi prövar oss fram lär vi oss mer!

5. Involvera varandra

Lärande är en av de aktiviteter som i de allra flesta fall gagnas av att man är fler som reflekterar tillsammans. Vardagslärande bygger ju på att man gör grejer, reflekterar över resultatet och prövar igen. Genom att se varandra handla och sedan gemensamt prata om resultatet är ni fler som delar upplevelsen, reflektionen och lärandet.

Om lärande i vardagen

MER INSPIRATION

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40