Ann-Sofie Aiazzi om att implementera en stor förändring mitt under pandemin.

Hej Ann-Sofie Aiazzi, avdelningschef Trafikpersonal & Service på Göteborgs Spårvägar AB. Du kommer närmast från Transdev Sverige i rollen som operativ chef och affärschef i Göteborg där du varit med och drivit implementeringen av den största upphandlingen i kollektivtrafikens historia – fem nya avtal med elbussar som trafikerar Göteborg sedan årsskiftet.

Vi är nyfikna på – hur har det varit att implementera en så stor förändring mitt under pandemin?

Ann-Sofie: Först och främst är det ju superskoj att Transdev lyckades vinna upphandlingen. Det har förstås varit stora utmaningar att starta upp detta mitt under pandemin. Många har varit sjuka, både hos oss och hos våra leverantörer och samarbetspartners, vilket ökade riskerna för förseningar av fordonsleveranser, byggnation av pantografer och depå för att nämna några exempel. Samtidigt är det väldigt roligt att kunna bidra till en hållbar stadsmiljö i Göteborg med dessa nya elbussar, det har gett energi!

Vad har varit viktigt i förberedelsearbetet?

Ann-Sofie: Att inte göra några missar! Det är ett mastodontprojekt att starta upp fem så stora avtal och skapa infrastruktur för pantografladdning. Bygga en ny depå på väldigt kort tid, anpassa tre depåer till elladdning, anställa och utbilda 700 nya förare, anpassa organisationen till nya arbetssätt, utveckla systemstöd, köpa in nya fordon, installera Västtrafiks ombordsystem i samtliga bussar och mycket, mycket, mycket mer.

Hur har det här året varit för er, vad har ni haft för utmaningar och vilka möjligheter ser ni när det gäller kundupplevelse och ledarskap?

Ann-Sofie: Året har helt klart varit annorlunda när man tänker kundupplevelse. Förväntan på oss i kollektivtrafiken har ju förändrats i och med pandemin och kundernas behov har mer flyttats till trygghet ur ett pandemiperspektiv. För vår del har det handlat om att göra vad vi kan för att undvika trängsel ombord, dvs sätta in all tillgänglig kapacitet i trafik för att våra kunder ska vara nöjda. 

När det gäller mitt ledarskap har utmaningen varit att ha ett synligt ledarskap även det här senaste året under pandemin. Att mina medarbetare känner sig trygga och att vi som ledare ger rätt förutsättningar för att skydda dem, genom att tex att stänga framdörrarna och erbjuda munskydd och handsprit och framför allt informera. Vi har också satt in extra städning ombord för att minimera smittspridning.

Vi har hjälpt er att utveckla er ledningsgrupp och därefter med att utveckla Kundmötet 2.0, vad var det tydligaste resultatet med respektive?

Ann-Sofie: Ledningsgruppen blev ett mycket tightare team som drog nytta av sina olikheter i stället för att se dem som hot. När det gäller kundupplevelsen fick enhetscheferna vara delaktiga i att ta fram hela utbildningskonceptet tillsammans med utbildningsavdelningen vilket dels gjorde engagemanget högt och ökade kunskapen. De kom också närmare sin personal, så teamet blev starkare som lag. 

Nu har det gått en tid och ett år av prövningar, vad finns kvar av det vi jobbade med i ledningsgruppen och Kundmötet 2.0?

Ann-Sofie: Jag tycker att vi lyckades ta det vidare ytterligare och har genomfört både arbetsplatsträffar, om än i mindre grupper och på kortare tid, och även utbildningsinsatser där vi trots att vi inte haft möjlighet att göra det på distans har lyckats genomföra dessa på ett Corona-säkert sätt. Det roliga är också när vi jobbar tillsammans som ett team, blir vi också effektivare, bättre för våra kunder och lönsammare.

Vad kommer vara det mest avgörande för att lyckas med kollektivtrafiken framåt?

Ann-Sofie: Just nu är det, om/när pandemin klingar av att anpassa oss till det nya normala. Troligen ser vi då nya trender i resandet, kanske mer arbete hemifrån och det ska vi som trafikföretag, anpassa oss till. Jag tror också många som rest med kollektivtrafik tidigare skapat nya resvanor, bil, cykel exempelvis för att undgå smitta. Bilisterna vill vi ju såklart ha tillbaka till ”det hållbara resandet”, vilket kan bli en utmaning. 

Några sista tankar från dig som anlitat LOVA Change i flera uppdrag…Ann-Sofie: Jag skulle definitivt anlita er igen! Det jag är imponerad över är er förmåga att göra alla delaktiga och det gör ju alla engagerade och att de ser sig som ”ägare” och därför fortlever utvecklingen. Jag uppskattar också att ert koncept är nära vår vardag och de konkreta verktyg vi fått kan vi direkt få nytta av, det är faktiskt ovanligt! 

MER INSPIRATION

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40