Att leda förändring – strategi vs genomförande

Vi har sett så många förändringsinitiativ som startas men där man inte riktigt lyckas komma i mål. Man fastnar någonstans på vägen och de önskade effekterna uteblir. Orsakerna är många – det är svårt att driva förändringsarbete! Utifrån våra erfarenheter vill vi peka på en viktig aspekt:

Förhållandet mellan strategiskt arbete och praktiskt genomförande

Ni känner kanske igen er i det här: Projekt Stora A ska genomföras. Ledningsgruppen har ägnat ett år till planering och tänkande. Det är nu äntligen dags att trycka på knappen och kabla ut budskapet. Alla medarbetare ska få gå på halvdagsworkshop där utsedda förändringsledare ska hjälpa alla att förstå vad förändringen innebär. Det här kommer att bli så bra, så bra!

Vi hoppar fram ett halvt år i tiden: Inget har hänt i verksamheten! Varför blev det så här? Vad gick fel? Här kommer tre möjliga orsaker, på temat strategi versus genomförande.

 • Ledningsresurser används i planering men mindre i genomförande

  Om man varit involverad i planeringen kan det kännas som att starten av genomförandet är slutet på den egna insatsen. En tankevurpa! Ledningsgruppen får inte släppa taget – snarare kavla upp ärmarna. Det är nu det händer, dags att vara ute och visa intresse, lyfta goda exempel och vara en förebild, helt enkelt att fortsätta visa vägen.

 • Förändringen är inte tillräckligt konkret

  Vad innebär det här för mig? När det handlar om hela företagets planer lyssnar man gärna på VD:n, och en utsedd förändringsledare kan facilitera dialog och idégenerering. En avsatt tid för workshop, kanske tillsammans med kollegor från andra delar, är en bra start för att förankra anledningar till förändringen, skapa samsyn kring målbild och målsättning. Men medarbetare vill också höra konkret information om sitt eget jobb – från sin egen chef. Och chefen behöver inte alltid ha svaret – det kan man utforska tillsammans, i dialog.
  Översättningen från den övergripande planen till vardagen kan inte göras av någon på företagsledningsnivå, det behöver göras hands-on i den konkreta verksamheten: Vart ska ni, var är ni idag, vad behöver göras och hur fortsätter ni framåt?
 • För svag koppling till vardagsarbetet

  Det är ju på måndag morgon det händer. Och tisdag eftermiddag och torsdag lunch. Nyttan av att lära i vardagen och träna tillsammans med kollegorna är det som gör hela skillnaden. Därför behöver ni också säkerställa tid och resurser för att det ska hända. Ni behöver tillsammans sätta fingret på vad som ska göras annorlunda, vilka rutiner som behöver ändras, när det ska göras och vem som gör vad – och göra det supertydligt. Och hitta sätt att följa upp hur det går och om kunderna märker någon skillnad.

Vår slutsats:

Framgångsrik förändring handlar om 5 procent strategi och 95 procent genomförande.

Så kopplar ni teori till praktik för bättre ledarskap

MER INSPIRATION

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40