Lotta Salomonsson om likheter och skillnader i kundbeteende inom sin bransch

Hej Lotta Salomonsson, VD/Grundare på Fairdeal Group Sverige AB!

Vi har ju förmånen att få ha dig med i vår Advisory Board – en fantastisk möjlighet för oss att bli utmanade av inspirerande personer som ser på vår verksamhet utifrån nya perspektiv. Vem är Lotta? VD och grundare av företaget Fairdeal Group som är ett oberoende konsultföretag som är specialiserade på inköp och upphandling specialiserat på FM-tjänster, såsom exempelvis säkerhet, lokalvård och parkering. Lotta har lång erfarenhet av upphandling, inköp och avtalsfrågor från både beställar- och leverantörssidan. Hon sitter även med i ett flertal olika styrelser och är initiativtagare till Qnet som är ett nätverk för kvinnor inom säkerhetsbranschen.

Vi är nyfikna på – vad ser du för likheter och skillnader i kundbeteende inom er bransch?

Lotta: Största skillnaden är digitaliseringen. Nästan allt går att göra digitalt ex, leverantörsdialoger, anbudsutvärderingar, utbildningar och möten. Vi kan vara en inhyrd resurs härifrån kontoret istället för att vara fysiskt på plats hos kunden. Våra utbildningar som tidigare behövt vara fysiska går jättebra att genomföra digitalt. Imponerad av att våra målgrupper som oavsett tidigare IT-vana ställt om och deltagit digitalt trots att det inte är deras vardagliga situation. Många är mer operativa och sitter inte bakom en dator i sina vardagliga arbetsuppgifter.

Det känns som det finns lite mer tid generellt hos många kunder, pga färre resor och inga fysiska möten, som gör att många längtar efter att få inspiration via nya nätverk, webbinarium, sammanhang för att fylla på och utbyta erfarenheter.  Det visade sig bl a när vi bjöd in till ett kort webbinarium om avtalsuppföljning inom lokalvård, som snabbt blev fullbokat.

Hur säkrar ni en kundorienterad kultur i ett konsultföretag?

Lotta: Man måste ha kundens perspektiv, förstå kundens vardag och utmaningar och vad kunden i sin tur ska leverera internt och externt. Vi brukar prata om vikten av att göra ”kunden till kungen i sin egen organisation”.

Förväntanshanteringen är viktig från start, att man inte säljer ett luftslott i form av fina ord och planer utan innehåll. Utmaningen för oss är att upplevas som en organisation och inte person.  Vår framgångsfaktor är att jobba som team för att alltid säkra leveransen. Det har verkligen blivit ännu viktigare som en konsekvens av Covid-19.  Den uppsökande kompetensen hos oss har blivit mycket viktigare. Många kunder har valt att inte starta i gång nya projekt för att det är annat de behöver fokusera på. Vi behöver vara mer digitala och innovativa. Komma ihåg att ersätta kaffesnacket vid kaffemaskinen när du har digitala kundmöten. Du behöver ställa öppna frågor när du startar ett digitalt kundmöte för att bygga relation och skapa trygghet. Tidigare var det en tillfällig lösning vid unika situationer som vi valde att köra digitalt. Nu gör vi det som standard och då behöver vi vara riktigt duktiga på att bygga bra kundmöten för att skapa trygghet.

Vad är viktigt för att lyckas framåt?

Lotta: Att GÖRA och bli handlingskraftiga och inte vänta. Kortare beslutsvägar, lägga lite av det långsiktiga åt sidan till förmån för att jobba kortsiktigt och handlingskraftigt. Våga tänka nytt och testa sig fram både för kundens räkning och i vår egen leverans. Från det lilla till det stora, exempelvis videofilmer istället för fysiska genomgångar under våra utbildningar.

I din roll som ledare, vad har du för fokus för 2021?

Lotta: 2020 har varit ett år där jag i mitt ledarskap hela tiden fått vara beredd på att ställa om. Nu har väldigt mycket landat och blivit en vardag eller standard. 2021 behöver det bli fokus på att sätta aktiviteter och planer för att utveckla bolaget och medarbetarna på längre sikt.

Jag som ledare och människa har blivit lite mer ödmjuk för faktorer man inte kan påverka. Min anpassningsförmåga har utvecklats och utmanats vilket är spännande när jag reflekterar över året som har gått.

Nu har många valt att ställa om till digitala möten och utbildningar – hur ser du på det? Fördelar och nackdelar?

Lotta: Vi kan nå fler genom digitala utbildningar, vi har fått nya uppdrag tack vare att vi ställt om till digitalt upplägg. Vi minskar resor och tack vare det blir det mer kostnadseffektivt för våra kunder.  Man kan utveckla nya koncept och verktyg för att man utmanas när man kör digitalt. Det traditionella är inte viktigt. Exempelvis en fysisk heldag kan bli tre pass fördelat över tre veckor, eller en veckas utbildning som sker över en månad med halvdagar. Nygamla metoder som hemstudier, skärminspelningar, digitala formulär, grupparbeten blir användbara.

Några sista tankar från dig som både följt oss genom Advisory Board, men även anlitat oss.

Lotta: LOVA Change har hjälpt oss att tänka utifrån kunden med hjälp av verktyg som kundresan och deras omvärldsbevakning. Jag har även fått stöd och coachning som ledare för att ständigt ta nya steg och utmana gamla sanningar. Inte minst nu under Covid-tiden. I vår resa med att utveckla affären med kunden i fokus har LOVA Change utmanat och lyft vår blick in i framtiden. Jag kan varmt rekommendera LOVA Change. Ni som vill veta mer om vad vi fått ut av samarbetet, ta gärna kontakt med mig.

 

Mikael Wallteg om sin syn på ledarskap och förändringsarbete

MER INSPIRATION

Besöksadress

LOVA Change AB
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
SWEDEN
 
©LOVA Change AB

Kontakta

LOTTA BJURHULT

070-198 11 24 

EVA VIRVING

070-305 78 40